Над 70 млн. лева заложени в проекта за бюджет на Асеновград за годината

Заместник-кметът по финансите в община Асеновград доктор Теньо Манолов представи пред обществеността рамката на общинския бюджет за 2022 г. Това се случи на проведеното публично обсъждане, което бе отворено за присъствие на всички заинтересовани. Целта на дискусията бе не само да се информира, но и да се ангажира местната общественост за приоритетите, заложени в бюджета за 2022 г. На обсъждането присъстваха кметът на Асеновград доктор Христо Грудев, заместник-кметът по строителството инженер Стоян Димитров, заместник-кметът по хуманитарни дейности инженер Петър Петров, както и председателят на Общинския съвет в града Драгомир Георгиев.

Бюджетът на общината за 2022 г. е в размер на 70 122 983 лева. В това число за делегирани от държавата дейности – 39 001 904 лева и за местни дейности – 31 121 079 лева. Реализираният преходен остатък от 2021 г. е 10 609 827 лева. Спрямо 2020 г. същият е увеличен с 694 248 лева. Проектобюджетът на община Асеновград, както и капиталовата програма ще бъдат разгледани, обсъдени и гласувани от общинските съветници по време на априлската им сесия.

По функции разходите са разчетени според различните сфери: за „Общи държавни служби“ – 7 942 556 лева; за „Отбрана и сигурност“ – 418 650 лева; за „Образование“ – 29 546 225 лева; за „Здравеопазване“ – 1 630 954 лева; за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 134 304 лева; за “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 14 792 429 лева; за “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – 4 294 692 лева; за “Икономически дейности и услуги” – 4 590 401 лева. Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи за 2022 г. пък са в размер на 12 666 662 лева, като допълнително по проекти по оперативни програми са предвидени 16 532 826 лева, т.е общо 29 199 488 лева.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджет на община Асеновград за 2022 г. са: повишаване ефективността от публичните разходи; увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги; продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; реконструкция, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик; подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детски градини; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града.

По време на общественото обсъждане присъстваха граждани, които изразиха своето мнение и отправиха въпроси и предложения. Акцент от хората бе поставен върху ремонт на административни сгради в населените места, ремонтиране на улиците „Поп Матей“ и „Акация“, създаване на биосферен парк и на нови зелени паркови пространства и градини и други.

Related posts

Leave a Comment