Иновативни практики прилагат в училището в Ягодово, работят активно по програма „Училища за пример“

С иновативни практики и нестандартни методи на обучение работи усилено екипът на Основно училище ,,Неофит Рилски“ в пловдивското село Ягодово, в изпълнение на програма ,,Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“, в която участва активно.
,,Ученикът в центъра“ отново поставиха мотивирани преподаватели от ягодовското школо, в стремежа си ежедневно да приобщават учениците в неформална образователна среда.
Пред своя ментор от на фондация ,, Заедно в час“ – Георги Желязков, те показаха открити практики за преподаване, с цел постигане на благополучие на учениците си.

Емпатия, сътрудничество, взаимопомощ, съпричастност са меките умения, които учителите развиват у учениците си през двугодишната програма на фондацията.
Много по-уверени и сигурни във възможностите си да формират щастливи и успешни млади хора се чувстват представителите на педагогическия екип на училището, а учениците смело и равноправно участват в процеса.
Както е известно програмата „Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници.
Фондация „Заедно в час“ е българска неправителствена организация, чиято мисия е да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете в България и да намали образователното неравенство в страната, а Основно училище ,,Неофит Рилски“ в Ягодово е едно от водещите в региона в работата си по програма ,,Училища за пример“ .

Related posts

Leave a Comment