Браво на кмета на Асеновград! Изпълни искането на хората за кариерата край Горнослав и внесе казуса в Общинския съвет

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев изпълни искането на Местния инициативен комитет и входира в Общинския съвет на града предложението на хората за спиране на кариерата край с. Горнослав. Такова бе адресирано до градоначалника в началото на този месец. 49-тото редовно заседание на местния парламент се проведе днес, 22-ри март, като докладна по темата не беше включена в дневния ред и не бе разгледана от съветниците.
Д-р Грудев посочи още: „На сесията през февруари също бе входирано такова предложение, но тогава не влезе в дневния ред. Хората от Местния инициативен комитет дойдоха при мен в приемния ден, помолиха аз също да внеса тяхното предложение. Като кмет имам право на това и го направих. Отговорено ми е от председателя на Общински съвет – Асеновград и аз ще препратя отговора към Местния инициативен комитет“, заяви пред медии кметът.

Ето какво гласи и становището на местния парламент: „Уважаеми д-р Грудев, приложените към писмото Ви предложения и проекти за решения бяха внесени за разглеждане на 48-то редовно заседание на Общински съвет – Асеновград от общински съветник Мариан Велев, като допълнителни точки към дневния ред. Към настоящия момент се прави опит тези предложения отново да бъдат внесени за разглеждане от Общински съвет – Асеновград, но чрез кмета на община Асеновград, който безспорно има инициатива за внасяне на проекти за решения по чл.72 от ПОДОСА. С настоящото Ви уведомявам, че приложеното към писмото Ви предложение, съдържащо проекти за решения, ще бъде разгледано на консултативния съвет на Общински съвет – Асеновград, въпреки че същото не е подписано. Липсата на подател на искането прави сезирането Ви ненадлежно и не обвързва Вас или Общински съвет – Асеновград да се предприемат съответните действия за включването му в дневния ред и евентуалното му разглеждане на заседанието, което ще се проведе на 22.03.23 г.“

„Аз разбирам хората, че искат да се запази екологичната обстановка. Ние, като администрация, също държим природата на територията на нашата прекрасна община да бъде съхранена максимално. Но искам да подчертая, че концесията е държавна и е преминала през цялата законова процедура. Има решение на Министерски съвет, което е обнародвано в „Държавен вестник“, каза д-р Грудев.
Освен това, по казуса са се произнесли и няколко съдилища“.

Related posts

Leave a Comment