Община Асеновград спечели проекти за спортни площадки в две училища

Община Асеновград спечели два проекта по програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища. Проектните предложения бяха разработени през месец юли от общинска администрация, а с писмо от 17.08.2022г. на МОН получиха одобрение за финансиране. Двата проекта са на обща стойност 223 986,00 лв., като срокът за реализацията им е месец май 2023 г.

Единият проект ще се реализира в дворното пространство на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Асеновград. Там се предвижда изграждане на спортна площадка за мини футбол с площ 695,15 кв. м. Площадката ще бъде заградена с ограда с височина от 4 м., с две врати вход-изход и осигурен достъп за хора в неравностойно положение. Предвижда се още направата на армирана и шлайфана бетонова настилка, върху която ще се монтира специализирана спортна настилка-изкуствена трева 40 мм с пълнеж от кварцов пясък и гумена гранула, както и доставка и монтаж на две врати за футбол с размери: 3м. х 2м. в комплект с мрежи към тях.

Вторият проект ще се изпълни в дворното пространство на ОУ „Отец Паисий“ в гр. Асеновград. Там се предвижда изграждане на комбинирано спортно съоръжение за баскетбол и волейбол. Спортната площадка ще е с площ 623,39 кв. м. и размери 32,30 м. х 19,30 м. Тя ще бъде заградена с ограда с височина от 4 м. Предвидени са две врати вход-изход, както и подходи за хора в неравностойно положение. За изграждането на спортната площадка се предвижда направа на бетонова армирана и шлайфана настилка. Специализираната спортна настилка ще бъде изпълнена от каучукова подложка 0,5 см. и трислойна акрилна настилка. Предвидено е още разчертаване на спортните игрища и доставка и монтаж на необходимото оборудване за баскетбол и волейбол.

Чрез реализацията на двата проекта и изграждането на съответните спортни площадки да бъде решен дългогодишен проблем, свързан със спортната инфраструктура в двете училища. Това ще подобри условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито и пълноценното упражняване на спортните дейности в двете училища.

Related posts

Leave a Comment