Община Асеновград пита хората за защитени обекти

Община Асеновград отново се допитва до гражданите. Идеята този път е да се съберат мнения относно обявяването на защитени природни обекти и територии. Мнението и участието на асеновградчани в подобни инициативи е от особена важност за развитието на града. Във връзка с писмо от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, общинската администрация на Асеновград приканва гражданите да отправят своите предложения. Целта е да бъде поставен акцент върху обявяването на нови защитени зони. Могат да бъдат предложени: територии с характерни или забележителни ландшафти; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове; характерни или забележителни обекти – скални форми, земни пирамиди, пещери, водопади, находища на вкаменелости и други.

Срокът за подаване на предложения е 03.04.22 г. (неделя), включително. Всеки може да изпрати своето до община Асеновград по различни начини: на официалния e-mail – obshtina@asenovgrad.bg ; на онлайн Портала за предложения, сигнали и въпроси – https://signals.asenovgrad.bg/ ; на лично съобщение във Facebook страницата на община Асеновград – https://www.facebook.com/ObshtinaAsenovgrad ; на място в деловодството на община Асеновград – на II етаж в „Информационен център“. Изискване е да е описано подробно какъв е точно обектът и къде е разположен. Условие е и всеки, включил се в кампанията, да остави имена и телефон за обратна връзка. Събраните предложения ще бъдат препратени до РИОСВ – Пловдив, а от там – до МОСВ, които имат последната дума кое да бъде взето под внимание и съответно – обявено за защитен обект. Целта на инициативата е не само опазване на природата и биологичното разнообразие. По този начин могат да се развиват туризма и „зелени“ бизнеси, които са щадящи за околната среда и същевременно носят приходи за местното население.

Related posts

Leave a Comment