Водата от някои чешми в Асеновград не била подходяща за пиене

Водата от някои чешми в Асеновград не е подходяща за пиене, узна Темпо Нюз. Извършено е пробовземане от няколко водоизточника на територията на община Асеновград. Установено е, че водата от някои от чешмите за обществено ползване на територията на община Асеновград не е подходяща за пиене. Всяко едно от съоръженията е снабдено с уведомителна табела.

„Конска чешма“ – Асеновград и чешма в село Златовръх: леко отклонение в нормата на нитратите.

Чешма за обществено ползване в село Патриарх Евтимово: малко над нормата се отчита при коли-титър и нитрати.

Чешма за обществено ползване преди втория тунел вдясно по пътя Асеновград – Бачково (наречена „Панчева чешма“): естественият уран е малко над определената максимална стойност. Там е поставяна табела трикратно от общината, но тя е била премахната от недобросъвестни граждани. Водата от тази чешма не е подходяща за пиене, но може да се ползва за битови нужди (поливане, миене и други).

Същото се отнася и за обществен водоизточник в село Нареченски бани.

Чешма с име „Соленото изворче“, разположена край „Новия пазар“ в Асеновград: леко завишение на естествения уран, обща алфа-активност и бета-активност. Водата не е подходяща за пиене, а само за ползване за битови нужди.

Обществени чешми в селата Новаково и Червен (в местността „Майката“): изследването е показало, че стойностите на показателите съответстват на определените норми.

Поставените уведомителни табели остават до следващото пробовземане или докато пробите не покажат, че стойностите на показателите са в норма. Много често обаче указанията биват премахвани.

От отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград уверяват, че предстои да бъдат извършени огледи на чешми за обществено ползване и там, където липсват табели, такива да бъдат възстановени.

Пробовземането се извършва периодично от представители на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, като задължително присъстват и експерти от съответния отдел на общинската администрация в града.

Related posts

Leave a Comment