Акция за събиране на стари електроуреди организира община Асеновград

Община Асеновград организира поредна акция за събиране на ненужни за гражданите електроуреди. Кампанията ще се проведе на 28.10.20 г. (сряда) от 09:00 ч. до 12:30 ч. Жителите на общината могат да предадат свои непотребни и стари електроуреди (бяла и черна техника). В кампанията няма да се приемат тонер касети, луминисцентни лампи, акумулатори и батерии.

Всеки гражданин може да се включи в акцията и да допринесе за опазване на околната среда, като донесе непотребните си електроуреди на паркинга на ДИП „България“ в Асеновград. От отдел „Екология и околна среда“ към общината апелират асеновградчани техниката да не бъде с нарушена цялост или да се предадат само части от нея. Временният пункт ще приема и бяла, и черна техника.

Извозването на излезлите от употреба електроуреди ще се извърши от фирма, която ще ги пренесе на своя площадка и поема ангажимент същите да бъдат рециклирани. Община Асеновград припомня, че опасни отпадъци пък се събират в специалните контейнери, с вместимост около 80 литра. Те са разположени във фоайето преди „Информационен център“ – на втория етаж от сградата на общинската администрация в града. Всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. могат да се оставят батерии там.
Идеята е отново да не се изхвърлят на едно и също място битови и опасни отпадъци, с цел да се предпази природата от замърсяване.

Related posts

Leave a Comment