Градският плувен комплекс в Асеновград с 9 000 лв. печалба, въпреки ограниченията

Градският плувен комплекс в Асеновград реализира печалба от 8 663 лева, въпреки затруднените условия, възникнали от разпространението на коронавируса и съкратения сезон. Общо приходите на общинския плаж към 30.09.20 г. възлизат на 72 258 лева, при заложен предварителен план – 70 000 лева. От справката става ясно, че същият е преизпълнен. Приходите от 543 продадени карти за сезон 2020 г. възлизат на 10 515 лева, а от единични  посещения – 47 285 лева. От такси за търговия са получени 13 137 лева. Броят на посетителите за периода е около 15 000 души. Разходите на комплекса за изминалия летен сезон са в размер на 63 595 лева. В тях се включват  сметки за електроенергия и вода, такса „смет“, осигуровки и заплати на персонала и други.

Припомняме, че в сравнение с миналата година постъпленията са по-малко, което се дължи на намаляване капацитета на обекта. През цялото време басейнът работеше на 50% запълняемост, съгласно разпоредбите на Министерството на здравеопазването по отношение на въведената извънредна епидемична обстановка. Освен това, стартира дейността си с месец по-късно, в сравнение с 2019 г. заради ограниченията, свързани с коронавируса. Във връзка със спазване изискванията за недопускане разпространението на COVD-19 бе увеличена и числеността на персонала в комплекса. През сезона са подадени няколко жалби и сигнала, на които е отговорено в срок, и своевременно са предприети необходимите мерки за отстраняване на нередностите. Официалното закриване на сезона за общинския басейн се проведе с игра за най-малките, които трябваше да уловят шарани, пуснати във водата. Градският плувен комплекс приключи работата си без инциденти.

Related posts

Leave a Comment