Обучиха експерти за иновативна повторна употреба на отпадъците на национален форум в Пловдив

Специализирано обучение на експерти, работещи в сферата на иновативна система за повторната употреба на отпадъците, проведе Българската стопанска камара.  Това стана на национален форум, който събра в е Панаирното градче в Пловдив близо 20 водещи специалисти в тази област.

Семинарът премина при висока активност и бе част от проекта “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците (SWAN)“.  На събитието експерти от Стопанска камара – Пловдив презентираха информационната система за повторна употреба на отпадъците у нас и представиха националната платформа, както и възможностите за нейното използване от бизнеса.
Целта й е да се идентифицират източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци, да бъдат създадени национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане, да се създаде мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни в региона, обясниха експерти.

В дейността на проекта е разработен доклад, който разглежда международните и националните добри практики и бизнес модели за оползотворяване на производствени отпадъци на територията на ЕС и държавите на Балканския полуостров и дава насоки за възможностите за трансфер на тези практики за постигане на по-устойчиво  управление на ресурсите. Направен е анализ за да се прецени кой тип индустриална симбиоза е най-подходяща за бизнеса. Отразено е мнението на ключови международни академични среди по темата за индустриална симбиоза, допълниха те.
“Индустриалната симбиоза се дефинира като синергичен обмен на отпадъчни потоци, съпътстващи продукти, вода и енергия между отделни организации в дадена местност, регион или дори във виртуална общност.

Според специалистите предприятията, които генерират отпадъчни потоци, могат да прилагат различни стратегии при въвеждане на индустриална симбиоза, при които предприятието ползва отпадъците, за да замести суровина в рамките на същата компания, а добавената стойност повишава  производствена ефикасност, като въвежда на модернизации и иновации.


Освен това  оползотворяването на отпадъците може да бъде както материално, така и енергийно и топлинно, а с добавената стойност се намаляват разходите.

Иновативната система за повторната употреба на отпадъците и отпадъчните потоци, могат да създават и нови продукти, а те да станат двигател за създаването на нов бизнес, като например трансформирането на отпадъчните потоци, смятат експерти. Те дават пример как оползотворяване на отпадъците от производството на захар /например меласа/, могат да се пълноценни при производството на спиртни напитки, а за производството на луксозни чанти могат да се използват стари индустриални транспортни ленти.

Платформата е много полезна за бизнеса от всички сектори, които могат да търсят начини за продажба на свои отпадъци, както и да търсят различни съпътстващи продукти и отпадъци на предприятия, които да бъдат влагани в производството.

Related posts

Leave a Comment