Eксперти по социална рехабилитация обменят добри практики на семинар в Бургас

Ценен положителен и негативен опит, както и много добри практики обмениха представители на центрове за социална рехабилитация от областните градове в България на семинар в Бургас, научи „Темпо Нюз“.
Експертите споделиха  работни проблеми, с които ежедневно се сблъскват в своята практика, като  предложиха и необходими промени в нормативната база.
5-дневният форум се проведе в морската ни столица от 11-ти до 14-ти септември, при завиден интерес, активност и масовост.
Успоредно с него премина и работна среща на експерти в тази сфера от Югоизточните области на страната.
Всички центрове за социална рехабилитация оказват подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване, коментира експерти, участвали във форума край морето.
Основен акцент бе предизвикателството за социалната работа в условията на пандемията КОВИД 19.
Обсъдени бяха и положения в новия Закон за социалната дейност, в сила от юли, за някои от членовете на които Конституционният съд се произнесе, че трябва да отпаднат, обобщиха специалистr в тази област, участвали активно в семинара.
Проведени бяха и много дискусии по различни казуси.
След обсъжданията, всички участници във форума посетиха физиотерапевтични центрове от областта, където обмениха ценен опит със своите колеги.

 

 

Related posts

Leave a Comment