Три финансови балона са предпоставка за нова световна финансова криза

Obshta3
Тази система вече доведе веднъж световната икономика до ръба на бездната: кредити на милиони американци за неща, които мнозина от тях не могат да си позволят, с обезпечение, чиято стойност често е под въпрос, обвързана и препродадена на гладни за доходност инвеститори.
Десет години след като неочакваният срив на цените на недвижимите имоти в САЩ първо предизвика кризата с ипотечните кредити, а след това и световната икономическа криза, т. нар. Subprime кредити отново процъфтяват – с други думи – заеми с нисък рейтинг и високи лихвени проценти. Този път обаче не ипотеките притесняват наблюдателите. Дълговете на американците нарасна особено бързо в три други области, пише в анализ за N-TV Макс Боровски.

Автомобилни кредити

С обем от общо 1,1 трлн. долара неизплатени кредити, задълженията на американските граждани за сделки за автомобили достигна рекордно ниво. Около 107 милиона американци, което е почти всеки втори възрастен американец, понастоящем плащат кредит за кола. Една голяма част от тези заеми се оценяват като „рискови“ или „високорискови“, т.е. с лоши или особено лоши кредитни рейтинги.

Дали този балон ще се спука? Ставката на неизплащане при кредитите за автомобили е сравнително ниска, но се повишава преди всичко в т. нар. Subprime сегмент. В допълнение падежите стават все по-дълги – знак, че банките непрекъснато намаляват своите изисквания към клиентите.

Няколко аспекта от автомобилния кредитен бум напомнят на специалистите за практиките преди ипотечната криза. Според многобройни доклади някои от кредиторите са изключително невнимателни. Така в много случаи не се разглежда кредитоспособността на длъжниците. Много заеми очевидно се основават на невярна информация за активите и доходите от страна на клиентите. Това означава, че делът на лошите кредити може да бъде значително по-голям от официално известния. Купеното превозно средство в повечето случаи се използва като единствена гаранция за много автомобилни заеми. В случай на неизпълнение на плащането обаче често се установява, че стойността при препродажбата на автомобила е по-ниска от остатъка от заема. Поради това клиентът попада в дългови капан, а кредиторът не може да прибере част от парите си.

Какви последици би имало едно спукване на автомобилния балон? Повече от 1 трлн. долара кредитен обем, от които повече от 200 милиарда долара са с лош кредитен рейтинг: това са огромни суми, но и неизплащането на голяма част от кредитите за коли няма да предизвика нова световна финансова криза. За сравнение, преди финансовата криза американските банки раздаваха ипотеки за над 3 трилиона долара годишно.

Някои инвеститори обаче могат да понесат сериозни загуби. Високорисковите кредити са особено популярни в момента, тъй като носят относително висок лихвен процент от около пет процента годишно. Много от някои по-ранни кредитори обединиха своите заеми за автомобили и, заедно с рисковете, ги продадоха на инвеститори.

Освен това и дълговата пирамида представлява проблем за автомобилната индустрия. Търсенето в САЩ спада. По-свободното предоставяне на кредити обаче все още задържа продажбите на автомобили на високо ниво. Без кредитите обаче продажбите на нови автомобили на пренаситения пазар ще се сринат.

Кредитни карти

И по отношение на дълговете по кредитните карти американците биха през тази година своя предишен рекорд от времето преди финансовата криза, като сумата на задълженията мина границата от 1 трлн. долара. Някои наблюдатели смятат това за добър знак за икономиката, тъй като гражданите на САЩ очевидно са уверени във финансовото си положение и упорито консумират.

Заплашени ли сме от спукване на балона? Повечето банки в момента не виждат причина за безпокойство. Докато безработицата е на най-ниското историческо ниво, те не очакват големи загуби. Освен това американските домакинства понастоящем харчат по-малко от десет процента от своите доходи за обслужване на дълговете, което е значително по-нисък дял в сравнение с този от предходните години. Но има някои предупредителни знаци: американската банка Wells Fargo наскоро понижи перспективата си за дълговете по картите, тъй като кредитните критерии са били занижени до тревожна степен.

Obshta2

Какви последици би имало едно спукване на балона с кредитни карти? Американските банки вече знаят колко болезнен може да бъде лошият дълг по кредитните карти. По време на предишната криза те трябваше да отпишат 100 млрд. долара. В допълнение отпускането на кредити по картите е от решаващо значение за икономиката на САЩ. Ако банките започнат да се въздържат да правят това, това би могло да попречи на потреблението и по този начин 0 на цялата икономика.

Студентски кредити

Още по-бързо от заемите по кредитните карти и изплащанията на автомобилите през последните години растат дълговете на американските студенти. Със средностатистически задължения за 34 000 долара напускат университетите прясно завършилите висшите училища. Общо студентските заеми възлизат на около 1,4 трилиона долара.

Дали балонът може да се спука? В известна степен това вече се случи. Около 8 млн. американци от общо 44 млн. със студентски кредити не успяват да си обслужват задълженията. Това съответства на дял от 18 на сто. Едва една трета от бившите студенти успяват да изплащат кредитите си навреме и без държавна или щатска подкрепа.

Какви последици би имало едно спукване на балона със студентски заеми? При всички случаи ще е скъпо за американските данъкоплатци. Ако преди последната финансова криза студентските заеми бяха предоставяни предимно от банките, то сега 90% от новите студентски заеми се предоставят от Министерството на образованието.

Така държавата носи основната част от риска при неизпълнение. Освен това свръхзадлъжняването на много висшисти се превръща в проблем за икономиката като цяло и за обществото. Заради по-високата тежест от тези студентски кредити по-малко млади американски купуват къщи, мебели и други битови стоки, отколкото преди десет години. Американските медии дори установяват връзка между увеличеното задлъжняване и нарастващите случаи на депресия и проблеми в отношенията при младите семейства.

Related posts

Leave a Comment