УХТ разкрива „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ под егидата на OIV

 

Университетът по хранителни технологии в Пловдив разкрива нова специалност „Технология на виното и високоалкохолните напитки“, която ще бъде с егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV).

Магистърската програма се създава по инициатива на генералния директор на OIV Пау Рока и с решение на Академичния съвет на университета, съобщи функционалният декан по образователни програми и мобилност проф. Георги Костов.

Програмата е със срок на обучение 2 години, като обучението по нея ще стартира от учебната 2022/2023 г. С нейното въвеждане УХТ ще бъде третият университет в света след Университета на Монпелие във Франция и Университета „Дейвис“ в САЩ, който ще присъжда дипломи с етикета на OIV.

Специалността включва дисциплини от четири модула: лозарски, енологичен, законодателство, маркетинг, комуникации и качество и безопасност и опазване на околната среда. Те са специфични и ще оформят познанията на студентите във всички аспекти на производството на вино.

В лозарския модул са включени 4 дисциплини – ампелография (б.а. – науката, която се занимава с изучаване и описване на видовете и сортовете лози, както и на процеса на изменението им под влиянието на околната среда и целенасочената дейност на човека), канопи мениджъмънт (б.а. – контролиране на количеството и качеството на гроздето), техники за отглеждане на лозя и агроекология и климатични промени.

В енологичния модул са включени 10 дисциплини, които покриват целия спектър при производството на вино – от основните за получаване на вино, през първичното винопроизводство до обработката, стабилизацията и бутилирането на виното.

Включени са дисциплини, които разглеждат анализа на виното, производството на високоалкохолни напитки на основа вино и виноматериали, микробиологията на виното и високоалкохолните напитки.

В модула, свързан със законодателството, маркетинга и комуникациите са включени 4 дисциплини, а в модула с безопасността и опазването на околната среда още 4 дисциплини.

Предвидено е лекционните курсове да се водят от преподаватели от катедра „Технология на виното и пивото“ в УХТ, а така също и преподаватели от Германия, Франция, Италия и Испания, които имат експертиза в съответните области.

На тържествена церемония на 8 октомври 2021 г. на Пау Рока ще бъде връчено почетното звание „Доктор хонорис кауза“. То бе присъдено от Академичния съвет на университета за неговия изключителен принос в развитието на двустранните отношения между OIV и УХТ.

Related posts

Leave a Comment