Експерти от 6 държави показаха иновативни методи за работа с младежи в областта на културното наследство


Иновативни методики за работа с младежи в областта на културното наследство, опазване и промотиране на културата, демонстрираха международни експерти от 6 държави – Испания, Италия Чехия, Полша, Турция и България.  Те обмениха ценен опит в обучението на младежи и нови възможности за тяхната мотивация и приобщаване към опазване на културните традиции чрез неформално образование.  Това стана по време на 5-дневно обучение (от 5 до 9 април т.г.), част от проекта „MINERVA  – Младежи за европейско културно наследство“, финансиран по програма Еразъм +, секторна програма КД 2 „Младеж“ .

Домакин на обучението бе Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагате на малки и средни предприятия – партньор по проекта. Всеки ден всяка страна представи своя програма с любопитни неформални методи и методологии за обучение. Като например как се прави професионална фотография и заснемане на културни събития и дестинации, промотиране на културните традиции в социалните мрежи и обществените медии, дигитални умения при представяне на културни традиции, както и използване на специални интернет платформи за посещение и културни забележителности. Демонстрирани бяха традиционни обичаи, занаяти и ритуали на всяка едно от шестте страни, партньори по проекта.

Ней-интересен безспорно обаче бе Денят на България, в който гостите останаха очаровани от организацията на домакините – Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

Експерти от Фондация „Пловдив 2019“ представиха инициативата „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“,  както и цялостната организация и програма по време на кампанията, а екипът на домакините запознаха участниците с два филма за Пловдив като най-стария жив град в Европа и водещ културен център на България и разказаха за активното си и ползотворно сътрудничество с Фондация „Пловдив 2019“.
Денят на България включваше още представяне на културно наследство чрез неформални обучения за младежи – учене чрез правене, чрез направа на оригинални мартеници и традиционно боядисване на великденски яйца. Всички участници направиха и туристическа велосипедна обиколка около река Марица, част от маршрутите за бавен, зелен и здравословен туризъм – иновативни обучително-образователни туристически маршрута за неформално обучение, разработени от Агенцията по проект „INSIGHTS  – интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“, финансирани по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 год.“ Последните предизвикаха голям интерес и много емоции сред участниците по време на туристическа им разходка с велосипеди до най-големия остров на река Марица – „Адата“.
Участниците бяха запознати с интернет платформи за младежка заетост като MyCompetence, EURES и др.

Related posts

Leave a Comment