Международни експерти в неформалното образование обменят опит в Пловдив в областта на културното наследство

Международни експерти от шест държави – България, Полша, Италия, Испания, Чехия и Турция, се събраха днес в Пловдив, за да обменят опит в обучението на младежи в областта на неформалното образование и приобщаването им към опазване и промоциране на културното наследство. 5-дневното обучение е в рамките на проект „MINERVA  – Младежи за европейско културно наследство“, финансиран по програма Еразъм +, секторна програма „Младеж“ . То ще се проведе от днес до до 9 април в  Международен панаир – Пловдив.
Домакин на събитието е Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагате на малки и средни предприятия, която е патньор по проекта.

По време на събитието ще бъде представен Пловдив като Европейска столица на културата и като най-стария жив град в Европа.

Ще бъде обменен ценен опит в изполването на неформални методи за работа с младежи и добри практики в културното наследство чрез традиционни обичаи като изработване на мартеница и оцветяване на Великденски яйца.

Гостите ще се запознаят и с интернет платформи за младежка заетост като MyCompetence, EURES и др.

Ще бъде презентиран и проекта „Интегриран стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 год.“, като ще бъдат практикувани туристическа разходка в велосипед около река Марица с демонстрация на част от туристически маршрут по проекта за бавен, зелен и здравословен туризъм, разработени от Агенцията.  Гостите ще се запознаят с интернет платформи за младежка заетост като MyCompetence, EURES и др.

Related posts

Leave a Comment