Мащабен образователен проект на СФ „Инди Рома 97“ интегрира над 1000 ученици от етническите малцинства в 4 региона


Мащабен образователен проект на Социална фондация  „Инди Рома 97“ интегрира над 1000 ученици от етническите малцинства в 4 региона. С нетрадиционни мeтоди на работа експерти стимулират процеса на образователна интеграция на територията на общините Перущица, Куклен, Асеновград и Стамболийски.

Осигурени са социализация на деца и ученици от етническите малцинства, както и равен достъп до техното качествено образование за утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Кампанията вече набра скорост, те е с продължителност 25 месеца и ще приключи през април догодина. Тя е в изпълнение на проекта „Заедно в различията можем повече”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В дейността на проекта преподаватели обучават по български език ученици от 1-ви до 11-ти, за които българският език не е майчин, като целта е успешната им социална, културна и образователна интеграция, индивидуално развитие и успешното включване в училищното образование на всяко дете.
Със съвременни иновативни методи, като например организиране на изложби, музеи, семинари и фестивали на етноса, експерти работят усилено за подобряване на интеграцията и социалното включване и образователната среда ученици от етническите малцинства.

Обхванати са Професионалната гимнпазия в Асеновград, двете училища  в Перущица ПГЛВ „Христо Ботев“ и ОУ „Петър Бонев“, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в с. Куртово Конаре, както и Сдружение „Каритас-София“ в Куклен, разясни ръководителят на проекта Албена Костадинова, председател на СФ „Инди Рома 97“. Според нея дейността се извършва от педагози с богат професионален и практически опит в работа с деца от етнически произход.

Във всяко от училищата – партньори, участващи в дейността е назначен и експерт административни дейности, който подпомага и организира изпълнението на проекта.

В изпълнение на проекта екипът на „Инди Рома 97“ работи усилено за подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства. И резултатите са налице – видимо се подобрява образователна среда и повишава качество на обучение в 4 десегрегирани училища – Професионалната гимназия в Асеновград, двете училища Перущица –  ПГЛВ „Христо Ботев“ и ОУ „Петър Бонев“, както и в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в с. Куртово Конаре, показват справките.
В Асеновград, Перущица и Куртово Конаре са създадени и работят активно обощ 16 тематични клуба по интереси. Това са „Спорт в училище“, Ателие- Млад флорист“, „Забавна информатика“, Клуб „Готварство“,  „Уча, творя, играя“, както и клуб „Приложни изкуства“, където учениците по веднъж или два пъти седмично за се обучават в рамките на един астрономичен час.

Отделно в Сдружение „Каритас“ в Куклен действат други 4 клуба – „Приложни изкуства“, Клуб „Шахмат“, Клуб „Математика и информатика“, Клуб „Млад фотограф“, всеки  по 10 ученици, които се посещават по два пъти седмично, обясни Албена Костадинова.
И допълни, че изпълнението на дейността създава предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, като  поощрява взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички  ученици, независимо от етническата им принадлежност.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

BJULETIN

PRESS za PROEKTA na MON

Related posts

Leave a Comment