РУМЪНИЯ ОТПУСКА 30 МЛН. ЕВРО ЗА СВОЯТА ДИАСПОРА

Румъния отпуска 30 млн. евро за стартиращ бизнес за румънската диаспора по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Това стана ясно по време на 6-тата партньорска среща по проект “STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа”.

Тя се проведе в Букурещ на 26 и 27 септември 2018г. с любезното домакинство на Съвета на регион Илвов, партньор по проекта. Основна тема на дискусиите бе „Срещата на продавачите и купувачите на бизнес“.

Участниците в срещата бяха поздравени от ръководител на Съвета на регион Илвов – Йонел Скриостеану. Първият ден продължи с тематични лекции за купуването и продаването, за „излизането“ от даден бизнес, за примерна структура на електронна платформа, която да даде възможност за „среща“ на продавачите и купувачите на бизнес.

Всеки един от партньорите представи каква е ситуацията в техните страни. Александър Тонков от АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) представи примери за покупко-продажба на бизнес в България.

Вторият ден продължи с преглед на състоянието в Румъния по отношение покупко-продажбата на бизнес. Бяха представени добри практики. Партньорите, заедно със представители на заинтересованите страни, направиха SWOT-анализ и дадоха препоръки по отношение подобряване на политиките в областта на покупко-продажбата в Румъния. Активно участие от българска страна взеха Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП, и Стоил Барашки, собственик на фирма, планираща унаследяване в близко бъдеще, и в същото време – член на УС на Стопанска асоциация –Пловдив.

Следващата среща по проект ще се проведе на 13-14 декември в Севиля, Испания.

Презентации на партньори – публикуване и разпространение

 За повече информация:

032/902 399

Проект “STOB Regions  Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа” се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020.

Related posts

Leave a Comment