Ученици от Войводиново ще ходят на училище в 5 европейски държави по проект на „Еразъм+“

Ученици от основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ от пловдивското село Войводиново заедно със свои преподаватели ще ходят на училище в Германия, Турция, Румъния, Италия  и Гърция. Те ще учат в продължение на една седмица в тези 5 европейски държави, в изпълнение на експериментален проект, финансиран по програмата за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – „Еразъм+“  .

Така школото от Войводиново за първи се включва в партньорство по програмата „Еразъм+“  в  сектор „Училищно образование”, където учениците ще имат уникалния шанс да се обучават в други държави и се потопят в по-различен начин на обучение,  да пребивават в англоговорящи семейства  и да надградят своите знания езиково, културно и емоционално.
Целта на проекта е придобиване на нови компетенции и опит на преподавателите и учениците, които да бъдат успешно интегрирани в стратегическия план за развитие на училището в бъдеще, както и обогатяване на ценности и отговорности, обясниха от екипа на проекта.

Една от дейностите по проекта е децата да се запознаят с творчеството на известния американски видеохудожник Бил Виола и представяне на популярни негови творби от всяко едно партньорските школа в 5-те държави.
Чрез различни онлайн инструменти и приложения учениците ще обработват картините му и ще добавят ефекти, което ще им помогне за усъвършенстване на дигиталните им умения и надграждане на културно ниво.

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Войводиново от няколко години работи успешно и реализира няколко проекта по програма „ Еразъм+“ като „Учене чрез проекти“ и „Видеокамерата на Рембрандт” и други.

В изпълнение на проекта „Учене чрез проекти“  екип от училището участва в семинар – обучение в Дъблин, Ирландия за обмяна на опит и повишаване на квалификацията и с цел повишаване на качеството на образованието в училището в партньорство с  Alpha College of English.
Преподавателят по английски език Руска Стойчева бе във Финландия по проекта на училището в „Преподаване и учене в контекста на финландското образование“.  Посещението допринесе за обмяна на опит и добри практики с колеги от Финландия, чиято образователна система често се дава за пример и е считана като една от най-добрите в света. След завръщането си Стойчева представи филм и презентация, с които преподавателите се запознаха със структурата и принципите на финландския образователен модел.

Директорът на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Войводиново Грозденка Николова и колеги пък посетиха италианския град Флоренция, в изпълнение на иновативния проект, който училището спечели – „Обърната класна стая“.
Програмата е нов съвременен нетрадиционен метод на обучение, който отменя традиционния образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая.След завръщането си от Флоренция, в школото бе организиран квалификационен курс с преподавателите, на който бе представен този ценен интерактивен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.

В момента екипът работи старателно и по двата текущи проекта като изготвя  филм за ученето и преподаване основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Войводиново и провежда езикова, теоретична и терминологична подготовка за осъществяване на мобилностите на учениците и преподавателите.

Related posts

Leave a Comment