Представиха проект за бизнестрансфери и развитие на политики в бизнеса

19149089_1369344236466569_5586359183780291075_nБизнестансферите, развитието и оптимизирането на политиките в бизнеса бе основна тема на специализирана конференция, която се проведе в Смолян.
На форума бе представен проекта #STOB regions, който точно тази цел – да се оптимизират политиките в областта на развитието и прехвърлянето на бизнес, чрез иницииране на процес на обучение, обмяна на опит, оценка, прехвърляне и надграждане на добрите практики в партньорските региони.
„Министерството на регионалното развитие и благоустройство подкрепя проект STOB regions и препоръчва ежегодно да се докладва напредъкът по него, за да се оказва помощ при реализиране препоръките по него за оптимизиране на съответните политики“, обясни Ирина Захариева – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към МРРБ.
Своята подкрепа Захариева изрази по време на представяне на проекта пред членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния комитет на Южен централен район.
„Тъй като проектът и програмата акцентират върху съответните политики, то представителите на Регионалния съвет и Комитета за наблюдение са точно хората, които биха могли да подпомогнат процеса на регионално ниво.“ – допълни Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР БЦ МСП).
Тази организация е партньор по проекта, който се финансира по Програма за междурегионално сътрудничество #ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.
За повече информация: 032 /902 399, rdaplovdiv@gmail.com

Related posts

Leave a Comment