Зам.-министър подкрепи бавния, зелен и здравословен туризъм

19113988_1369402693127390_5449876488084254714_n

Заместник министърът на културата Румен Димитров подкрепи включване на българските движими и недвижими ценности в интегрираните стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм, които ще се разработят в рамките на проект „#INSIGHTS“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „#Дунав 2014-2020“. Той изрази както своя интерес, така и този на Министерството по мащабния проект, чийто партньор от българска страна е Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР БЦ МСП), а Областна администрация – #Пловдив е асоцииран партньор.
19275202_1369344386466554_4635721786966992426_n
Проектът бе представен пред членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния комитет на Южен централен район от Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.
„Тъй като проектът и програмата акцентират върху създаването на интегрирани политики за бавен, зелен и здравословен #туризъм, то представителите на Регионалния съвет и Комитета за наблюдение са точно хората, които биха могли да подпомогнат процеса на регионално ниво.“ – каза Велизар Петров.
19105846_1369339569800369_7144916085124443478_n
„Това е един от най-смислените проекти, ето защо предлагам ежегодно да бъде докладван напредъка по него и да се оказва помощ и съдействие при реализиране предложенията за изменение или създаване на съответните политики“ – добави Ирина Захариева, главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към МРРБ.
За повече информация:  032 /902 399

Related posts

Leave a Comment