Продължава конкурса на Фондация „Пловдив 2019″ за проекти в „Капана“

5e_46tpze
Продължава конкурса на Фондация „Пловдив 2019″ за проекти в „Капана“, уточниха от организацията. Интересът е голям, а  бюджететът по конкурса е 20 000 лв.
Както е известно Фондация „Пловдив 2019“ обявяи конкурс за финансиране на събития и намеси в градска среда в Капана, които ще се реализират в периода декември 2016 – май 2017 год.
Oтворена покана за участие в трета фаза на конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Капана – квартал на творческите индустрии“ направление „Капана: събития и намеси в градска среда“
kapana_fest_7_16912
Проектът цели да развие потенциала на тази централна градска зона като място за изследване, иновации и експеримент в областта на културните и творчески индустрии и културния мениджмънт.
Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата и попада в клъстера „Градски мечти“ за дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и обновяването им за целите на културата.
7b2a016188e3f795ee1ffd67ab9934c5_M
Чрез серия от мерки, подпомагащи артистичните инициативи и предприемачество на територията на Капана, фондация “Пловдив 2019” работи за неговото утвърждаване като първия квартал на творческите индустрии в страната. Двете последователни фази на проекта от 2014 година досега, дадоха възможност на творческите индустрии да намерят своето естествено място в квартала. Поредната стъпка цели развиването на още една страна от потенциала на квартала и привличане на публиката там.
Конкурсът е насочен към реализацията на артистични намеси в публично пространство, които включват инсталации, скулптури, обекти, прожекции
Функционален и декоративен дизайн в градска среда, пространствено изявяване и идентифициране на квартала, градско градинарство,
изложби, танц, театър, музика, кино, акции и пърформанси.

You may also like...

Add a Comment