Фондация „Инди Рома 97“ с нова кампания срещу домашното насилие и ранните бракове

Indi Roma
Нова мащабна кампания срещу домашното насилие сред ромския етнос, малтретиране на жени и принудителните ранните бракове, проведе Социална фондация“Инди Рома 97“.
Експерти от неправителствената организация се срещнаха с над 50 роми и ромски лидери, социални работници, педагози и юристи от Куклен, Брестовица, Перущица и Пловдив, за да обсъдят този наболял проблем, за който се говори все още трудно, а сред ромската общност често дори и не се коментира. Това стана на еднодневна конференция в Куклен, организирана от Социална фондация“Инди Рома 97“, в подкрепа на проект „Заедно в службата на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
Участниците във форума се обединиха около мнението, че е необходимо да се насърчи нулева толерантност сред ромската общност в Пловдивска област към проявите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Обсъдени бяха мерки в борбата срещу домашното насилие и малтретирането на жени, които дават и вторични жертви – деца от ромски произход, живеещи в среда на домашно насилие и към други уязвими общности.
Indi Roma-2Всяка четвърта жена у нас или един милион жени в България са преживели насилие в дома или извън него, като в голяма част от случаите домашното насилие рефлектира и върху децата в семейството. 99% от жените с ромски произход са малтретирани у дома, на голяма част от жертвите са свикнали с домашното насилие и не считат за необходимост да информират институциите, обявиха експерти по време на конференцията. Точно затова от фондацията са започнали тази мащабна кампания срещу домашното насилие със специален фокус върху ромите и други уязвими групи, с която се цели да се противодейства на малтретирането у дома.

Друга основна цел на проекта, който е с продължителност 8 месеца и бюджет 49 663 евро, е противодействие на ранните бракове сред млади момичета сред ромската общност в Пловдивска област. Психолог, социолог и юрист ще работят в училищата в Перущица, Куклен, Брестовица, както и в школа от пловдивския квартал „Столипиново“, за ограничаване на ранните бракове, макар че доста често в основата им са родителите.
„Родителите са тези, които ги женят, за да раждат и да получават социални помощи. Ако това не е насилие на дете, какво е. Трябва да променим начина на мислене на подрастващите, за да се противопоставят и да знаят, че има изход. Фактите в момента са такива – 99 на сто от момчетата стават насилници, следвайки примера на бащите си“, коментира председателят на фондацията Албена Костадинова.
„Често родителите искат да оженят своите момичета по-рано, защото ако те преминат например 16-годишна възраст се смята, вече са стари за женене и по-трудно ще им намерят жених. Често такава е нагласата и традициите сред ромския етнос. Така често се налага деца на на 15-16-годишна възраст да раждат, а те не са готови още за родители”, допълва Надка, ромска лидерка.

По време на информационната кампания бяха излъчени и дискутирани няколко филма с истински истории на жени и деца от ромски произход, които предстои да бъдат прожектирани на учениците в училище. Идеята на лентите, от типа „Съдби на кръстопът“, е да научи младите хора да идентифицират домашното насилие и да доведе до промяна на съзнанието и нагласите.

В рамките на дискусиите бяха обсъдени и други проблеми, с които се сблъскват, както жертвите на насилие, така и институциите, които са ангажирани с тях. Според Албена Костадинова голям проблем е страхът и срамът при жените да признаят, че са малтретирани.
„Днес мъжът ми не ме би“. Това е най-често чуваната реплика на жените от ромски произход. Мъжете гледат на жените като на втора ръка хора, които трябва да раждат деца и да носят пари вкъщи. Изключено е жена да седне в мъжка компания, дори да е по работа, защото след това я чака насилие от ревност“, пояснява Костадинова.

Indi Roma-1
Друг проблем е, че при психическо, емоционално и икономическо насилие, повечето адвокати отказват да се ангажират, тъй като няма видими физически следи от посегателство, а другото е трудно доказуемо. Това често създава усещане за безнаказаност в насилниците и загуба на доверие в съдебната система от страна на жертвите, допълни тя, като и разказа различни действителни случаи на домашно насилие сред ромите и проблемите на жените от етноса, свързани с тяхното огласяване.
По проекта са създадени два информационни центъра – в Куклен и Розино, където има концентрирано ромско население. Юрист ще консултира жертвите, които дори не подозирали, че има Закон за защита от домашното насилие,  и ще им помага да се свържат с организациите, които дават убежище. Идеята е да се насърчат потърпевшите жени да подават сигнали, че са малтретирани.

Естественият резултат в повечето от тези случаи е, че се превръщат в рецидив. Не са редки случаите, когато съдебните и разследващи органи, се сблъскват с некомпетентно подготвени доклади от социалните служби, което води до прекратяване на следствие или заведено съдебно дело още в самото начало, обобщи Костадинова.

В края на срещата, участниците се обединиха около идеята, че трябва да има по-добра комуникация между институциите. Те бяха единодушни, че кризисните центрове за малтретирани жени и деца са малко.
А тенденциите напоследък са доста тревожни – ежегодно рязко са увеличават жертвите на домашно насилие. 336 жалби са подадени само за миналата година, като стряскащатя статистика сочи, че през 2009 година тези случаи са били 231, а само за 2015 година, регистрираните вече са един път и половина пъти повече.
Според Съвета на Европа, на 10 000 жители трябва да има 1 кризисен център. В България те са около 20, вместо 700.

You may also like...

Add a Comment