Не забравяйте да си платите такса „куче“

dog
Не забравяйте да си платите такса „куче“, защото срокът за това изнича. Всички собственици на домашните любимци, които все още не са ги регистрирали своя и не са заплатили, трябва да направят това до края на месец март, съобщиха от дирекция „Екология“ на Община Пловдив.
Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет – Пловдив е в размер на 30 лева.
Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, включително и на животните, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрацията се извършва в районната администрация по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация на животното, поставена от ветеринарен лекар.

Справка от общинския Електронен регистър на домашните кучета сочи, че такса за притежаване на куче трябва да бъде заплатена за близо 6 хиляди вече регистрирани домашни кучета.

Глобата за неспазване крайния срок от 31-ви март за пререгистрацията на домашно куче е 30 лв.

За липса на идентификация на домашното куче, поставена от ветеринарен лекар, собственикът ще бъде санкциониран с 50 до 200 лв.

Собствениците на вече регистрирани домашни кучета, които все още не са поставили микрочип на своя любимец, могат да се възползват от продължаващата кампания по предоставяне на безплатни микрочипове.

Related posts

Leave a Comment